Joukkue

Kaattari Mauri
Madetoja Jussi
Nauha Eetu
Oulasmaa Aapo
Oulasmaa Lauri
Puolitaival Juho
Roimela Ville
Sivula Johannes
Sorvoja Teemu
Tolonen Tommi
Tuura Jari
Verronen Joonas
Vilu Aivar
Vähäkangas Jarmo
7
Siermala Tuomas

Toimihenkilöt